Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Jednotná kritéria přijímacího řízení. Přihlášky ke studiu.

1. Jednotná kritéria přijímacího řízení

Stáhnout zde.

 

2. Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají do úterý 1. 3. 2022 včetně, a to buď:

- osobně na sekretariátu školy (denně v době 7 – 15), pokud přijde někdo mimo tuto dobu, může přihlášku vhodit do poštovní schránky vlevo od hlavního vchodu.

- poštou,

- prostřednictvím datové schránky včetně elektronického podpisu (ID datové schránky: mtjwisz).

 

Tiskopisy přihlášek:

- denní forma vzdělávání

- nástavbové studium

- nástavbové studium – dálková forma

 

Vysvětlivky k přihláškám

 

Přiložené soubory

28. 01. 2022 08:24:00 | Jan Koleček