Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Kluby

Kluby

Nabízíme různé aktivity pro rozvoj polytechnického vzdělávání, a to v rámci badatelských klubů.

Cílem badatelských klubů je přivést žáky k většímu zájmu o přírodní vědy s pomocí digitálních technologií a zároveň zábavných pokusů pojatých globálně napříč všemi předměty nejen přírodovědnými, ale i těmi humanitními.

V naší nabídce najdete i klub komunikace v cizím jazyce, jehož charakteristickým rysem je propojení humanitních předmětů navzájem – tedy např. spojení cizího jazyka a umění, podporující moderní principy vzdělávání.

Kluby budou probíhat ve skupinách cca 6-8 žáků pod vedením odborníků ze stran pedagogů a to od října 2019.

Kluby:

Programování mikrokontrolerů ARM Ing. Jiří Král  obsah klubu
Kyberbezpečnost podle programu Cisco Ing. Lukáš Hapl  obsah klubu
Digitální technologie – fotografie Ing. Jana Vaculínová  obsah klubu
CAD/CAM Ing. Petr Stavinoha  obsah klubu
Mladý elektronik Ing. Evžen Žabčík  obsah klubu
Fyzika a astronomie Mgr. Hana Janatová  obsah klubu
Rozvoj myšlení Ing. Milada Chamillová  obsah klubu
Klub komunikace v cizím jazyce Mgr. Milada Vašáková  obsah klubu
Klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení Ing. Jana Josefíková  obsah klubu

 

Chcete si osobně vyzkoušet, jak pracovat bezpečně s digitálními technologiemi při experimentování v hodinách fyziky, elektrotechniky, v astronomii či programování?

Pak jsou tyto kluby pro Vás. Kontaktujte výše uvedené odborníky a pedagogy, kteří vedou jednotlivé kluby, a neváhejte přijít a přidat se.

 

25. 02. 2020 14:26:00 | Jan Koleček