Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období roku 2018 a kritéria hodnocení výběrové zkoušky Matematika+.

Přiložené soubory

28. 03. 2018 07:52:00 | Petr Fuchs