Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Maturitní zkoušky - MZ PODZIM 2019

Maturitní zkoušky - MZ PODZIM 2019

Podzimní maturitní zkoušky - MZ PODZIM 2019 v opravném nebo náhradním termínu budou probíhat v termínu stanoveném v jednotném zkušebním schématu (JZS), které zveřejňuje CERMAT nejpozději 15.8.2019. Zkoušky budou probíhat v hlavní budově Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm, Školní 1610, a to v prvním a druhém patře budovy. Podrobné rozpisy rozmístění maturujících žáků do učeben bude umístěno ve vstupním vestibulu školy a na dveřích jednotlivých učeben. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2019.

V příloze najdete podrobné schéma zkoušek. Každému žákovi, který koná zkoušky státní části MZ, odešla dnes na e-mail pozvánka ke státní části MZ.

Ústní maturitní zkoušky MZ PODZIM 2019 v náhradním nebo opravném termínu proběhnou ve čtvrtek dne 12. 9. 2019 od 8.00 hodin v kinosále hlavní budovy školy (učebna č. 101). Rozpisy maturujících studentů a časový harmonogram budou k dispozici na informační nástěnce školy nejpozději den před konáním zkoušek, tedy 11. 9. 2019. 

Harmonogram ústní zkoušky dne 12. 9. 2019:

ZI4A - 8.00 až 9.00 hodin

ZI4B - 9.00 až 10.00 hodin

IT4 - 10.00 až 13.00 hodin

ME4 - 13.00 až 14.00 hodin

Maturující žáci budou přítomni ve škole v hlavní budově min.30 minut před zkouškou. 

Maturitní práce v opravném termínu je nutné odevzdat nejpozději 28. 8. 2019, po dohodě s vedoucími prací.

Sledujte i nadále informace na www.novamaturita.cz a další informace na školním webu.

Přiložené soubory

15. 08. 2019 08:51:00 | Petr Fuchs