Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

OP JAK - ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

OP JAK - ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel  Rožnov pod Radhoštěm

je realizátorem projektu s názvem: 

Inovativní přístupy k zajištění rovnosti a inkluze ve vzdělávání

registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001538

v rámci Výzvy č. 02_22_003 s názvem Šablony pro SŠ a VOŠ I

Operační program Jan Amos Komenský OP JAK.

Doba realizace: od 01. 9. 2022 do 31. 08. 2024.

Finanční výše podpory: 3 118 224,– Kč.

Podpořeno: Prostředky Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci OP JAK a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

PhDr. Mgr. Andrea Vraštilová Bernátková

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských výchovných a ubytovacích zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

 

STŘEDNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

v 1.III/1  

Školní asistent SŠ

v 1.III/4  

Sociální pedagog SŠ

v  1.III/5

Kariérový poradce SŠ

v  1.III/8

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

v  1.III/10

Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

Přiložené soubory

12. 10. 2022 09:27:00 | Jan Koleček