Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Podzimní zkušební období - jednotné zkušební schéma

Podzimní zkušební období - jednotné zkušební schéma

Pro žáky, kteří v letošním školním roce konají maturitní zkoušku podle zákona č. 135/2020 Sb., se ve společné části zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládají z dílčí zkoušky konané formou písemné práce – tito žáci tak konají pouze dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a ústní zkoušky. Ostatní žáci (t.j. žáci, kteří budou konat maturitní zkoušku podle školského zákona) budou v podzimním zkušebním období konat i dílčí zkoušky formou písemné práce.

Více informací najdete na: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/maturitni-kalendar

 

Ústní maturitní zkoušky MZ PODZIM 2020 v náhradním nebo opravném termínu proběhnou v pátek dne 11. 9. 2020 od 8.00 hodin v kinosále hlavní budovy školy (učebna č. 101). Rozpisy maturujících studentů a časový harmonogram budou k dispozici na informační nástěnce školy nejpozději den před konáním zkoušek, tedy 10. 9. 2020.

Harmonogram ústní zkoušky dne 11. 9. 2020:
ZI4B - 8.00 až 9.50 hodin
ZI4A - 10.00 až 14.00 hodin

Maturující žáci budou přítomni ve škole v hlavní budově min.30 minut před zkouškou.
Maturitní práce v opravném termínu je nutné odevzdat nejpozději 28. 8. 2020 po dohodě s vedoucím prace.

Přiložené soubory

14. 08. 2020 08:09:00 | Petr Fuchs