Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Přihlašování k maturitní zkoušce - JARO 2019

Přihlašování k maturitní zkoušce - JARO 2019

V pondělí 12. listopadu 2018 byl v informačním systému CERTIS zpřístupněn projekt MZ2019 pro potřeby přihlašování žáků a jejich zkoušek k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019.

V ŘÁDNÉM TERMÍNU maturitní zkoušky JARO 2019 budeme žáky maturitních tříd přihlašovat hromadně ve spolupráci s třídními učiteli nejpozději do termínu 3.12.2018. 

Důležité termíny:

12. 11.                  Centrum zpřístupní přihlašovací aplikaci (projekt MZ2019) v IS CERTIS.

3. 12.                     Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy.

14. 12.                  Ředitel školy nejpozději ukončí přihlašování v IS CERTIS.

19. 12.                  Ředitel školy nejpozději předá žákovi výpis z přihlášky k MZ (žáci podpisem stvrdí správnost údajů v něm obsažených).

2. 1.                       Žáci se mohou začít registrovat na Výsledkový portál žáka.

15. 1.                     MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.

1. 3.                       Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.

10. – 11. 4.          Konání písemných prací SČ MZ.

 

12. 11. 2018 07:38:00 | Petr Fuchs