Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Projekt Národního ústavu pro vzdělávání v Praze (NUV) s názvem MOV

Projekt Národního ústavu pro vzdělávání v Praze (NUV) s názvem MOV

Kromě základních informací k projektu proběhly prezentace k ověřování komplexních úloh za jednotlivé vzdělávací oblasti.

Naše škola byla vybrána k prezentaci komplexní úlohy Programování webových stránek v HTML s využitím anglického jazyk a prvků sociálního konstruktivismu.

Dále byly prezentovány komplexní úlohy dalších vzdělávacích oblastí jako Český jazyk a literatura s názvem: Chci být jazykovědcem?, dále Matematika, Fyzika, Tělesná výchova (komplexní úloha Nohejbal) a další oblasti vzdělávání.

V následujícím období se budou upravovat vzdělávací moduly v jednotlivých vzdělávacích oblastech a připravovat finální fáze projektu - tvorba katalogu komplexních úloh.

  

 

Zapsala: Mgr. Alena Foukalová

24. 06. 2019 12:06:00 | Petr Fuchs