Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Projektový den mimo školu pro třídy IT1.A, IT1.B a IT2.C

Projektový den mimo školu pro třídy IT1.A, IT1.B a IT2.C

V červnu proběhly tři projektové dny mimo školu v rámci projektu Šablony II, kterých se zúčastnily třídy IT1.A, IT1.B a IT2.C.

V první části projektového dne se žáci zapojili do preventivního programu realizovaného pracovníky kontaktního centra Agarta Vsetín nazvaného Závislost tady a teď. Společně si prožili příběh mladého člověka, který podlehne pokušení vyzkoušet lehké drogy, což v podstatě nastartuje jeho drogovou „kariéru“. Žáci si sami zvolili své role v příběhu, který potom sami ovlivňovali svými názory a jednáním v rolích osob drogovému uživateli blízkých (rodiče, sourozenci, spolužáci, kamarádi) a měli tak možnost zažít si různé situace, emoce a projít s ním část příběhu drogové kariéry a uvědomit si důsledky takovéhoto chování. Zkušenost ze společně vytvářeného příběhu umožnila žákům lépe a hlouběji chápat, jak taková závislost funguje, a zejména, jak moc je ovlivňuje a všechny blízké kolem, jak se promítá do jejich životů.

Další část projektového dne jsme strávili jízdou na koloběžce. Pohodová 28 km trasa z mírného kopce vedla z Velkých Karlovic valašský údolím podél řeky Bečvy až na Vsetín.Jízda na koloběžce představuje zdravý komplexní pohyb, při kterém se posílí většina svalů v celém těle a je vhodná jako aktivita pro začínající sportovce, kteří doposud žádný sport neprovozovali a je především zábavou a pohyb venku na vzduchu je důležitý také pro duševní svěžest. Po více než osmi měsíční absenci tělesné výchovy, nedostatku pohybu a absenci osobních kontaktů tuto aktivitu a především pobyt celého kolektivu na čerstvém vzduchu v nádherné přírodě žáci velmi pozitivně ocenili. Součástí projížďky byla také týmová spolupráce, kdy rychlejší a sportovně zdatnější žáci se museli přizpůsobit tempu těch pomalejších a méně zdatných a podle toho vhodně volit zastávky a tempo celé skupiny. Také velmi dobře fungovala předávka informací o různých nebezpečích na trase.

Ing. Jana Josefíková

 

28. 06. 2021 21:42:00 | Václav Knápek