Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Sbírka řešených úloh z aplikované matematiky pro střední školy

Sbírka řešených úloh z aplikované matematiky pro střední školy

SBÍRKA ŘEŠENÝCH ÚLOH Z APLIKOVANÉ MATEMATIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY pro technické obory s elektrotechnickým základem

Sbírku tvoří soubor řešených úloh propojujících přímo učivo z matematiky s učivem elektrotechnických odborných předmětů, doplněný o aplikované úlohy obecnějšího zaměření, které je dle našich zkušeností vhodné zařadit i do výuky v oborech s elektrotechnickým základem. Takové úlohy lze nalézt i v uvedené sbírce pro obory se strojírenským základem; pro usnadnění práce učitelům jsme jejich výběr převzali i do sbírky pro obory s elektrotechnickým  základem.

Vhodně volené úlohy umožňují ukázat učitelům význam a možnosti uplatnění probíraného učiva při řešení úloh v odborných předmětech a v praxi. Jsme si vědomi, že některé úlohy se významně přimykají k elektrotechnice a pro některé učitele mohou být věcně příliš vzdálené od jejich profese. Věříme však, že i oni naleznou ve sbírce úlohy, které mohou bez obav zařadit do výuky. Metodicky zpracovaná řešení vybraných úloh umožňují i učitelům matematiky bez technického vzdělání vysvětlit žákům podstatu úloh a jejich matematická řešení. Rovněž učitelům odborných předmětů umožňuje sbírka poznat metody a způsoby matematického řešení úloh, které uplatňují při výuce odborných předmětů. Žáci mohou úlohy, zejména ty řešené, využít k vlastnímu studiu a procvičování.

Přiložené soubory

22. 10. 2019 12:04:00 | Petr Fuchs