Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Využití výsledků projektu MOV - informační seminář

Využití výsledků projektu MOV - informační seminář

Seminář byl zaměřený na možnosti, které modularizace výuky přináší pro český jazyk a literaturu a cizí jazyky včetně odborného cizího jazyka. Byly představeny konkrétní moduly a komplexní úlohy. Součástí semináře byly zkušenosti učitelů z ověřování komplexních úloh v rámci výuky daných předmětů.

Program setkání byl rozdělený do dvou bloků:

1.blok:

Využití modularizace při tvorbě ŠVP (moduly a jejich zařazení do ŠVP, metodika aktualizace ŠVP s využitím modulů, komplexní úlohy, optimalizace ŠVP škol v projektu MOV):

  • Příklady modulů pro český jazyk a literaturu, anglický jazyk a odborný cizí jazyk.
  • Informační systém a přístupnost modulů pro školy

 

2. blok:

Ukázky modulů a komplexních úloh:

  • Realizace modulů ve výuce, ukázky a zkušenosti ze škol zapojených do projektu. 
  • Diskuse nad problematikou.

 

Součásti prezentace naší školy bylo představení komplexní úlohy, která byla navržena a prakticky vyzkoušena Mgr.Alenou Foukalovou ve spolupráci s odborným učitelem školy se zaměřením na propojení odborného předmětu a odborné angličtiny v hodinách Aj a PWA. Rozsah úlohy a využití moderních e-learningových systémů pro podporu výuky s využitím principů sociálního konstruktivismu bylo účastníky semináře hodnoceno velmi kladně. Řada z nich se zajímala o další podrobnosti a možnosti využití ve své škole.

Významným bodem semináře bylo představení i nově spuštěného informačního portálu MOVu s databází naplněnou komplexními úlohami a moduly pro výuku, který by se mohl stát zajímavým zdrojem pro tvorbu a realizaci odborné výuky ve školách. Řada příkladů dobré praxe a spolupráce sociálních partnerů a odborných škol je velmi významná tím, že problematiku moderní výuky v odborných středních školách doplňuje množstvím použitelných materiálů, které doposud pro výuku nebyly k dispozici.

Informační systém MOVu: https://mov.nuv.cz/

Zapsala: Mgr. Alena Foukalová

20. 11. 2019 09:11:00 | Petr Fuchs