Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Změny ve výuce v době přijímacích zkoušek dne 12. – 13. 4. 2022

Organizace výuky v hlavní budově pro maturitní obory IT a ME:

Třídy IT1A; IT1B; IT1C; IT2A; IT2B; IT2C; IT3A; IT3B; IT3C; ME1; ME2 půjdou dopoledne s pedagogickým dozorem na turistickou vycházku do okolí Rožnova p. R. v době od 8.00 do 13.00 hodin. Žáci si odhlásí obědy v jídelně a po skončení akce jdou domů nebo na DM.

Třída ME3 se učí podle rozvrhu – odborný výcvik na budově praxe.

Maturitní třídy ME4; IT4A; IT4B; IT4C se učí podle zvláštního rozvrhu se zaměřením na opakování učiva k maturitní zkoušce.

Zvláštní rozvrh dne 12. 4. 2022

Třída

Učebna

 1.  2.  3.  4.  5.

ME4

416

ČJL / Lab

ČJL / Lab

ČJL / Lab

CST / Šd

CST / Šd

IT4A

415

ČJL / Pos

ČJL / Pos

Aj / VaM

HAW / Buk

HAW / Buk

IT4B

414

HAW / Buk

HAW / Buk

ČJL / Pos

Aj / VaM

POS / Hp

IT4C

402

BIS / Hp

BIS/Hp

MUL/Kn

ČJL / Pos

HAW/Pil

 

Organizace výuky – budova teorie:

Třídy tříletých učebních oborů U1B; U2A; U2B; U2C a PO1 se zúčastní spolu se třídními učiteli projektového dne Rožnov lázeňský.

Maturitní třída PO2 bude mít výuku s třídní učitelkou zaměřenou na intenzivní opakování k maturitní zkoušce.

Organizace výuky – budova praxe:

Třídy ME3; U1A; U1C; U3A; U3B; U3C - proběhne odborný výcvik standardně dle platného rozvrhu.

Organizace výuky v hlavní budově pro maturitní obory IT a ME:

Třídy ME1; ME2; IT1A; IT1B; IT1C; ME4; IT4A; IT4B; IT4C se učí podle zvláštního rozvrhu (viz dále).

Třídy IT2A; IT2B; IT2C; IT3A; IT3B; IT3C budou mít dne 13. 4. volno na hledání odborné praxe, kterou budou povinně absolvovat jako součást vzdělávání ve dnech 16. 5. - 27. 5. 2022.

Třída ME3 se učí podle rozvrhu – odborný výcvik na budově praxe.

 

Zvláštní rozvrh dne 13. 4. 2022

Třída

Učebna

 1.  2.  3.  4.  5.

ME1

310

MAT / Zah

ČJL / Lab

TED / Kot

TED / Kot

MAT / Zah

ME2

414

MAT / Lib

MAT / Lib

ZET / Žb

AUT / Buk

SVZ / Ste

IT1A

404

MAT / Kd

HAW / Pil

FYZ / Lib

TV / Ti

MAT / Kd

IT1B

415

ČJL / Chov

ČJL / Chov

HAW / Pil

HAW / Pil

ZSV / Šn

IT1C

413

ZSV / Šn

TV / Šn

ALG / Vac

HAW / Hp

ČJL/Chov

ME4

416

ELN / Žb

ELN / Žb

CST / Šd

CST / Šd

ČJL / Lab

IT4A

312

ČJL / Pos

ČJL / Pos

POS / Sta

POS / Sta

HAW / Buk

IT4B

313

HAW / Buk

HAW / Buk

ČJL / Pos

OS / Pro

POS / Hp

IT4C

402

BIS / Hp

MAT / Kd

MAT / Kd

ČJL / Pos

HAW / Pil

 

Organizace výuky – budova teorie:

Na budově teorie pod bazénem bude probíhat výuka dle platného rozvrhu.

 

Organizace výuky – budova praxe:

Na budově praxe bude probíhat OV dle platného rozvrhu.

 

Zpracoval: Ing. Milada Chamillová, Mgr. Petr Fuchs    

 

Schválil: Mgr. Miroslav Trefil

07. 04. 2022 08:24:00 | Jan Koleček