Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Způsob hodnocení profilových zkoušek a způsoby stanovení výsledného hodnocení MZ 2019

Způsob hodnocení profilových zkoušek a způsoby stanovení výsledného hodnocení MZ 2019

Podle zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 177/2009 se změnami uveřejněnými ve vyhlášce 243/2017 s účinností od 1. 9. 2017, dle §24 odst. (1) zveřejňujeme následující kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky od termínu JARO a PODZIM 2019 do odvolání pro obory vzdělávání:

Obory vzdělávání:          

  • 18-20-M/01       Moderní informační technologie
  • 18-20-M/01       Elektronické zpracování informací
  • 26-41-L/01        Mechanik elektronik
  • 64-41-L/51        Podnikání

 

Problematika maturitních prací a jejich hodnocení je podrobně popsána v článku: MATURITNÍ PRÁCE - obory IT A ME

 

Přiložené soubory

18. 03. 2019 09:42:00 | Petr Fuchs